quinta-feira, 11 de outubro de 2012

Un miedo visceral a la partida

 
Sin protección masculina.